A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46
tel. kom. 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 15:30.
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://tecza.org.pl
http://poznaj.tecza.org.pl

Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680

Środowiskowy Dom SamopomocyDnia 1 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młdzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" uruchomiło prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Głównym celem realizowanego zadania jest tworzenie warunków na rzecz skutecznego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Uczestnicy ŚDS mogą korzystać z jego usług przez 5 dni w tygodniu, w godz. 7:30 do 16:00.

O nas


1. Garść wspomnień

 • Dnia 13 listopada 2013 roku Uchwałą Nr 19/2013 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie postanowiło podjąć działania zmierzające do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Również w 2013 roku złożono wniosek o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Tęcza"
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia27 października 2014 roku "nie wnosi sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie."
 • Na mocy Uchwały Nr 1 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2015 roku przyjęto Statut Środowiskowego Domu Samopomocy "Tęcza" w Szczecinie, tworzonego przez Stowarzyszenie w ramach struktur Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza"
 • Dnia 28 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza". Przedmiotem umowy było "Uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy". Termin realizacji zadania od 1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
 • Dnia 1 stycznia 2016 roku podpisano kolejna umowę ...

2. Komu pomagamy

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia, u których występuje upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie, które potrzebują środowiskowego wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu obsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z Uczestników zajęć.

Celem nadrzędnym jest dobro i bezpieczeństwo uczestników, poprzez właściwie organizowaną pracę, z indywidualnym podejściem do potrzeb i możliwości osób biorących udział w procesie terapeutycznym.

Realizacji wszystkich celów podporządkowana jest każda dziedzina działalności Domu, baza lokalowa, wyposażenie, organizacja pracy personelu merytorycznego a przede wszystkim metody i formy terapii adresowane do Uczestników zajęć.

Pragniemy by rezultatem działań było stworzenie warunków na rzecz skutecznego systemu pomocy 18 osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz:

 1. Rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej Uczestników adekwatnie do ich indywidualnego poziomu funkcjonowania;
 2. Integracja społeczna poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym;
 3. Aktywizowanie Uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych;
 4. Doprowadzenie do zwiększenia u Uczestników poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach z ludźmi;
 5. Środowiskowe wsparcie i pomoc rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobą
 6. z niepełnosprawnością intelektualną;
 7. Inicjowanie tworzenia grup wsparcia (również dla rodzin) oraz wzmacnianie więzi społecznych w środowisku;
 8. Kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeciwdziałanie stereotypom i błędnym schematom postrzegania tej grupy osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo.

Nasze "złote" zasady:

 • Stawiamy na integralny i całościowy rozwój podopiecznego;
 • Jakość życia podopiecznego jest najważniejsza;
 • Każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu;
 • Fundamentem pracy z Uczestnikiem jest jego poczucie własnej wartości i tożsamości;
 • Nasza praca będzie skuteczna gdy będziemy rozumieć Uczestników oraz zostaniemy przez nich zrozumiani.3. Zasady przyjęć do ŚDS


Zasady przyjęć do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zasady odpłatności regulują następujące akty prawne:

1. Art. 51 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.);

2. § 7, § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz 1586 z późn. zm.)


4. Personel


Zgodnie z §12.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz 1586 z późn. zm.) w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w Domu typu B.
W Środowiskowym Domu samopomocy "Tęcza" są zatrudnione osoby na następujących stanowiskach:

1. Kierownik Domu/terapeuta
2. Pedagog/terapeuta
3. Oligofrenopedagog
4. Psycholog
5. Logopeda
6. Fizjoterapeuta
7. Asystent Osoby Niepełnosprawnej
8. Aktor
9. Muzyk

Nasz tęczowy dom

1. Miejsca pracy, terapii oraz zajęć


 • sala aktywizacji i terapii zajęciowej/jadalnia

Jest to miejsce w którym odbywają się zajęcia zgodnie z planem PRACOWNI GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Plan ten zawiera wszelkie metody pracy teoretycznej i praktycznej dzięki której Uczestnik nabędzie umiejętności niezbędne do codziennych czynności życiowo - domowych. Tu odbywają się treningi takie jak: budżetowy, higieniczny, wzmacniania umiejętności praktyczno - społecznych.
Ponadto sala jest wykorzystywana do zajęć grupowych z psychologiem, z aktorem (zajęcia teatralne) oraz częściowo do zajęć taneczno - rytmicznych. • pomieszczenie kuchenne
Tu odbywa się typowy trening kulinarny oraz jego etap końcowy w postaci różnych dań do degustacji.

 • pomieszczenie wielofunkcyjne

Tutaj odbywają się zajęcia zgodnie z planem PRACOWNI WIELOFUNKCYJNEJ oraz SEKCJI PLASTYCZNEJ. Poprzez szeroko rozumianą twórczość plastyczną oraz rękodzieło doskonalone są umiejętności manualne, nauka wykonywania prac użytecznych dochodzi do tego nauka pracy w grupie, uwrażliwienie na piękno, łatwość w wyrażaniu uczuć, odpowiednie postawy i zachowania, i najważniejsze wzmocnienie poczucia własnej wartości i lepsza samoocena. • pomieszczenie ogólne

W kameralnym gronie odbywają się zajęcia zgodnie z planem BIBLIOTERAPI oraz SEKCJI KOMPUTEROWO - EDUKACYJNEJ. Wykorzystując do zajęć czasopisma, książki, e-booki oraz nieograniczoną dostępność do informacji w Internecie wspomagamy przede wszystkim wszechstronny i harmonijny rozwój. Ponadto rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia oraz wzbogacana jest wiedza. Przy okazji aktywizowane są odpowiednie postawy i zachowania, kompensowane są bariery i deficyty osób niepełnosprawnych.


 • pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego/pokój wyciszeń
Spotkania z psychologiem indywidualne, grupowe oraz dla rodziców i opiekunów to przede wszystkim wsparcie emocjonalne. Dla Uczestników to praca nad sobą, nad własnymi emocjami, słabościami i uczuciami. Dla rodziców i opiekunów to pomoc w zrozumieniu mechanizmów niepełnosprawności oraz trudności w funkcjonowaniu i relacjach z niepełnosprawnym członkiem rodziny.


 • pokój do indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych/ pomieszczenie wielofunkcyjne
 • grupowe i indywidualne zajęcia ruchowe

 • zielona terapia

Są dowody naukowe na to, że przebywanie w ogrodzie pomaga nie tylko w leczeniu chorób o podłożu psychicznym, ale także przy wielu innych dolegliwościach. Jedno jest pewne: PRACA W OGRODZIE USZCZĘŚLIWIA :). Nasz ogród jest na etapie projektów i przygotowań, ale pierwsze prace już poczyniliśmy.2. Tygodniowy plan zajęć