A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46
tel. kom. 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 15:30.
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://tecza.org.pl
http://poznaj.tecza.org.pl

Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680

REALIZOWANE PROJEKTYProjekty 2017

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

ORGANIZOWANIE i ROZWIJANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM I INTEGRACYJNYM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKU TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin


WCZESNA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekty 2016


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

ORGANIZOWANIE i ROZWIJANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM I INTEGRACYJNYM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKU TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin


WCZESNA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI
- współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN - współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIU ICH DYSKRYMINACJI - finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przezkazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

OPRACOWANIE LUB WYDAWANIE PUBLIKACJI, WYDAWNICTW CIĄGŁYCH ORAZ WYDAWNICTW ZWARTYCH (...) - - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekty 2015ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

ORGANIZOWANIE i ROZWIJANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM I INTEGRACYJNYM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin


PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKU TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin


PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓZNYCH TYPACH PLACÓWEK
- współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego


WCZESNA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin


OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


TWORZENIE SYSTEMU OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN POPRZEZ ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA INFORMACYJNEGO I RÓŻNYCH FORM WSPARCIA DZIENNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM - współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEProjekty 2014

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ICH IZOLACJI I MARGINALIZACJI OBEJMUJĄCYCH OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU, WZROKU, UKŁADU MIĘŚNIOWO-KOSTNEGO ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I PSYCHICZNĄ - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

WCZESNA REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

WSPIERANIE DOSTĘPU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI - współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego


DZIAŁANIA NA RZECZ RODZINY, UPOWSZECHNIANIE MACIERZYŃSTWA I RODZICIELSTWA - współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI - współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie


Projekty 2013


OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ICH IZOLACJI I MARGINALIZACJI OBEJMUJĄCYCH OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU, WZROKU, UKŁADU MIĘŚNIOWO-KOSTNEGO ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I PSYCHICZNĄ- współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA WŚRÓD DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI, W TYM WCZESNA DIAGNOZA I REHABILITACJA DZIECI ORAZ EDUKACJA I WSPARCIE DLA RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

WCZESNA REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

WCZESNA DIAGNOZA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

POMOC RODZINOM W POKONYWANIU PROBLEMÓW OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH - współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

UJARZMIĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - współfinansowany ze środków Wojewody ZachodniopomorskiegoProjekty 2012


PROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNYCH NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIU ICH DYSKRYMINACJI - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin

"NIE JESTEŚ SAM" - SYSTEMOWE WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH RODZIN- współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

"OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI" - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

w tym:

Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną


Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin

"OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI" - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ - ORGANIZACJA BIAŁYCH SOBÓT"
- współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

"RODZINA NA PLUS- DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA" - współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

"REHABILITUJ NA WCZESNYM ETAPIE - DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"- współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI - współfinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.


Projekty 2011

"CALINECZKA" - wczesnointerwencyjne, systemowe wsparcie dzieci i ich rodzin - projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;

"OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI" - współfinansowany ze środków PFRON oraz Urzędu Miasta Szczecin;

"POMAGAM ŻYĆ" - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin;

"RADOSNA EDUKACJA I AKTYWIZACJA" - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin;

"DROGOWSKAZ" - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin;

"NASZ CAŁY ŚWIAT, TO NASZE DZIECKO - WSPARCIE RODZINY DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

- współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia;

"ODNALEŹĆ SIEBIE" - współfinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.