A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46
tel. kom. 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 15:30.
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://tecza.org.pl
http://poznaj.tecza.org.pl

Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680

STOWARZYSZENIE

Historia powstania

Prekursorami dokonujących się na przestrzeni lat zmian w zakresie tworzenia niezbędnych form wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych byli ich rodzice i opiekunowie. Działając w ramach wspólnoty samopomocowej utworzyli oni w 1983 roku Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. W roku 1994 Koło przekształcone zostało w instytucje formalną - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, które działa po dzień dzisiejszy.

Cel działalności

Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób dotkniętych wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością, osób zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin lub opiekunów, w tym osób niepełnosprawnych:

  • ktorych niepełnosprawność jest następstwem uszkodzonego Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego, ciężkiej choroby i chorób genetycznych,
  • pochodzących ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym,
  • ofiar wypadków komunikacyjnych,

przez zapewnienie im pomocy i wsparcia w dążeniu do pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój oraz osiągnięcie niezależności społecznej.

Przedmiotem działalności

Stowarzyszenie od 20 lat prowadzi kompleksową, wieloaspektową, ciągłą terapię i rehabilitację skierowaną do dzieci, młodzieży a także dorosłych osób niepełnosprawnych. Wsparcie udzielane jest na terenie placówki w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a., w którym zostało utworzone Zachodniopomorskie Centrum Opieki Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza".

Pod szyldem Centrum funkcjonują:


Prowadzona jest również rehabilitacja w ramach środków pozyskanych na szczeblu rządowym, samorządowym oraz gminnym.

Stowarzyszenie jest aktywnym "aktorem" życia społecznego - propagatorem praw i potrzeb osób niepełnosprawnych w regionie, a także w Polsce. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym w konsultacjach społecznych przy opracowaniu i wdrażaniu programów i dokumentów strategicznych, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna.

Oferowane przez Stowarzyszenie usługi świadczone są bezpłatnie.