A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46
tel. kom. 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 15:30.
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://tecza.org.pl
http://poznaj.tecza.org.pl

Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680

Nowa siedziba

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie, decyzją Rady Miasta z dnia 21 listopada 2011 roku otrzymało w 30 letnią dzierżawę obiekt zlokalizowany przy ul. Wawrzyniaka 7a (obiekt po dawnym klubie studenckim KONTRASTY)
W nowym obiekcie Stowarzyszenie uruchomiłó Zachodniopomorskie Centrum Opieki Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza", które kontynuuje działalności prowadzonej w ośrodku przy ul. Bohaterów Warszawy 27b.


W nowej placówce opieka i rehabilitacja prowadzona jest w ramach:

• Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
• Środowiskowego Domu Samopomocy,
• Przedszkola specjalnego,
• dotacji celowych.


Wśród priorytetowych działań, które realizowane są w ramach Centrum wymienić należy:

• Rehabilitację medyczną i psychospołeczną osób zagrożonych niepełnosprawnością oraz osób z niepełnosprawnością, prowadzoną w oparciu o najnowsze metody usprawniające (w ramach prowadzonych w Centrum konsultacji lekarskich, zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych a także innych zajęć mających na celu integrację podopiecznych),
• Kompleksowe wsparcie rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością, które znajdują się niejednokrotnie w bardzo trudnej dla siebie sytuacji życiowej (poprzez poradnictwo prawne, poradnictwo życiowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia w zakresie prowadzenia terapii dziecka w warunkach domowych),
• Świadczenia opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, które realizowane jest w ramach działalności Przedszkola Specjalnego i Środowiskowego Domu Samopomocy.


Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza" jest jedną z niewielu placówek w kraju, która prowadzi kompleksowe usprawnienie oparte na wczesnej interwencji, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. To ośrodek, który w swoim założeniu zaspokaja wiele potrzeb środowiska w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną, a także szeroko rozumianej pomocy w obszarze poradnictwa i edukacji.


ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a

Posesja nr 7a przy ulicy Wawrzyniaka w Szczecinie, na której znajduje się budynek dawnego Studenckiego Centrum Kultury "Kontrasty" według dokumentacji archiwalnej jest częścią większego kompleksu terenu zajmowanego przez dawny Zakład Opiekuńczo - Szpitalny "Bethania" prowadzony przez siostry Diakonistki.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie decyzją K1.III.5340/6/86 z 1986.06.20 wpisał do rejestru zabytków pod nr A 1076 zespół budynków należących do dawnego szpitala "Bethania" jako dobro kulturowe (budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych).

Decyzja

21 listopada 2011 r. godz. 11.50 - SESJA RADY MIASTA SZCZECIN


Radni Miasta Szczecin jednogłośnie przekazali budynek po klubie studenckim KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka w 30-letnią dzierżawę stowarzyszeniu Tęcza.
Tym samym zostały uwieńczone wieloletnie starania naszej organizacji o nowy lokal.
To lokalizacja dla nas wymarzona - duża powierzchnia użytkowe, dogodne położenie, bliskość parku.

Podczas obrad obecni byli nasi przedstawiciele - pracownicy, rodzice oraz podopieczni.
Tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji Pani Prezes Alicja Zołotucho przekonywała Radnych do głosowania za przekazaniem obiektu. Głos zabrał również Pan wiceprezydent Krzysztof Soska.

Uchwała Rady Miasta

FinansowanieStowarzyszenie pozyskało na projekt remontu obiektu oraz na jego remont:

1. Kwotę: 64 211,53 zł - środki przekazane przez Gminę Miasto Szczecin.
Podstawa: umowa z dnia 26.11.2012r. nr WSS/V/BA/45/2012 CRU12/0004075

2. Kwotę: 1 261 000,00 zł - środki przekazane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Podstawa: umowa nr ROPS/63/13 z dnia 27 listopada 2013r. zgodnie z umową zawartą.

3. Kwotę: 1 349 999,00 zł - środki przyznane przez Gminę Miasto Szczecin.
Podstawa: umowa nr WSS/V/BA/69/2013 zawarta w dniu 29 listopada 2013r.

4. Kwotę: 869 000,00 zł - środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Podstawa: umowa dotacji nr 2014D0013S zawarta w dniu 12 lutego 2014r.

5. Kwotę: 96 570,00 zł - środki zatwierdzone przez uchwałę Rady Miasta Szczecin od Miejskiego Konserwatora Zabytków
Podstawa: pismo z dnia 21.01.2014r.

6. Kwotę: 100 000,00 zł - środki przyznane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.
Podstawa:
Umowa prewencyjna 413/Up/M/2013/sz z dnia 20.09.2013r. na kwotę 50 000 zł.
Umowa prewencyjna 414/Up/Z/2013/sz z dnia 20.09.2013r. na kwotę 50 000 zł.

7. Kwotę: 10 000,00 zł - środki przekazane przez Spółkę Polskie LNG
Podstawa: Umowa darowizny zawarta z dniu 7.10.2013r.

8. Kwotę: 6 520,00 zł
Podstawa: darowizna SAWADA-ART. PLANNING JAPAN&J.P. Fantastica Mierzyn 25.02.2013r.

9. Kwotę: 5 000,00 zł
Podstawa: darowizna PRO PUBLICO MARE z dnia 25.07.2013r.

10. Kwotę: 5 000,00 zł
Podstawa: darowizna na pokrycie prac remontowych z Rotary Club Szczecin Pomerania z
dnia 12.07.2013r.

11. Kwotę: 5 000,00 zł
Podstawa: darowizna Polchar Sp. z o.o. Police z dnia 8.07.2013r.

12. Kwotę: 3 000,00 zł
Podstawa umowy darowizny:
- nr 4R/2013 zawarta 8.08.2013r. z Nadleśnictwem Kliniska, w kwocie 1 000 zł;
- zawarta w dniu 13.08.2013r. z Nadleśnictwem Trzebież, w kwocie 1 000 zł;
- zawarta w dniu 1.08.2013r. z Nadleśnictwem Gryfino, w kwocie 1 000 zł.

13. Kwotę: 2 000,00 zł
Podstawa: darowizna Bridgestone POLSKA z dnia 15.02.2013r.

14. Kwotę: 2 000,00 zł
Podstawa: darowizna CSL International Spedition Sp. z o.o. z dnia 3.07.2013r.
Historia obiekty przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a

Posesja nr 7a przy ulicy Wawrzyniaka w Szczecinie, na której znajduje się obiekt według dokumentacji archiwalnej jest częścią większego kompleksu terenu zajmowanego przez dawny Zakład Opiekuńczo - Szpitalny "Betania" (niem. Bethania) prowadzony przez siostry Diakonistki.

W skład "Betanii" wchodził kompleks obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wawrzyniaka, a także przy części Mickiewicza. Były to obiekty szpitalne, schroniska dla dziewcząt, a także kaplica i cmentarz. Aktualnie wspomniane gmachy mają różnych właścicieli i nie tworzą już spójnej całości. Zakład opiekuńczy Bethanien założył Johannes Quistorp. Przewodnią ideą Zakładu było służenie bliźniemu.

Całość kompleksu zapoczątkowała budowa schroniska dla dziewcząt (Ernestinenhof) [1866 - data ukończenia], czyli dwóch domów na rogu Mickiewicza i Wawrzyniaka.

W latach 1866-1871 powstał główny gmach Betanii z kaplicą (od ul. Wawrzyniaka). Mieścił się w nim m.in. zbór ewangelicki, którego poświęcenie nastąpiło 28.11.1869 roku, a więc dwa lata przed oddaniem całego budynku do użytku. Właśnie ta data była pielęgnowana przez ówczesnych gospodarzy i w ten dzień obchodzono później kolejne rocznice zakładu.

Potem powstawały kolejne obiekty. Budynek przy ul. Wawrzyniaka 7a to niegdyś tzw. nowy oddział męski (niem. Neus Männerhaus) - oddział szpitalny dla mężczyzn. Powstał w latach 1900-1902.
Budynek do niedawna zajmowany był przez Studenckie Centrum Kultury Kontrasty.
Historia zatoczyła koło i obiekt znów będzie służył celom opiekuńczym i zdrowotnym.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie decyzją K1.III.5340/6/86 z 1986.06.20 wpisał do rejestru zabytków pod nr A 1076 zespół budynków należących do dawnego szpitala "Bethania" jako dobro kulturowe (budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych).

Cieszymy się, że uruchamiając Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza" możemy przyczynić się jednocześnie do przywrócenia świetności jednemu z zabytków Szczecina.

Aktualności

Projekt koncepcyjny przebudowy budynku przy ul. Wawrzyniaka 7a wraz z wyburzeniem istniejących obiektów oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną został ostatecznie opracowany.

Według nowej koncepcji w budynku będą znajdowały się:
1) Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3) Przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych
4) Środowiskowy Dom Samopomocyarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" przekazało projektantowi Panu Krzysztofowi Kalertowi klucze do budynku "Kontrasty". Tym samym rozpoczęły się prace projektowe przebudowy nowej siedziby.


22.10.2013 r.Plac budowy został przekazany Wykonawcy 22.10.2013 r.

Wykonawcą remontu jest FIRMA Corlux Sp. z o.o. ze Szczecina.

Przedsięwzięcie będzie dotowane z: Gminy Miasta Szczecin, środków PFRON (będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stowarzyszenie posiada również promessę udzielenia pożyczki z PAFPIO.

Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również z: PZU Życie Sa, PZU SA, Polskiej Żeglugi Morskiej (Fundacji Pro Publico Mare), Polskie LNG Sp. z o.o.; POLCHAR Sp. z o.o.; Nadleśnictw: Gryfino, Trzebierz, Kliniska, Rotary Klub Szczecin.


Szczecin, 01.08.2013 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72OGŁOSZENIESzanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w dn. 01.08.2013 r. rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na :

"Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania"

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

W załączeniu szczegółowe warunki przedmiotowego postępowania.


Z poważaniem,
Alicja Zołotucho


Dokumentacja przetargowa na stronie http://bip.tecza.org.pl/index.php?id=174&id2=156&look=821.06.2013 r.

Informacja o rezultatach prowadzonych działań - stan na dzień 21.06.2013 r.
"PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY"

W wyniku działań podjętych przez Stowarzyszenie w kierunku pozyskania źródeł finansowania na remont i przebudowę budynku po byłych Kontrastach - nowej siedziby Specjalistycznego Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej "Tęcza", przedszkola specjalnego, Środowiskowego Domu Samopomocy do dnia 21.06.2013 r. uzyskano zapewnienia o otrzymaniu środków w wysokości:

1) 1.261 000 zł - dofinansowanie w ramach konkursu ofert na "dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała nr 605/2013 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. i uchwała nr XXV/345/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r.)

2) 1.000.000 zł z budżetu Gminy Miasta Szczecin (uchwała nr XXXV/727/12 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045 z dnia 19 grudnia 2012 r.),

3) 878.100 zł zł Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (uchwała nr 91/2012 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21.12.2012 r.);

DO TEJ PORY UDAŁO NAM SIĘ ZABEZPIECZYĆ ŚRODKI W WYSOKOŚCI 3.139.100 ZŁ!

Pozyskane kwoty stanowią montaż finansowy i są obwarowane procedurami dotyczącymi konieczności wydatkowania w określonym terminie. Inwestycja musiałaby się rozpocząć już w tym roku!

BRAKUJE NAM JUŻ TYLKO (i aż..) 800 000 zł!!

Stowarzyszenie czyni starania, aby środki te pozyskać.7.01.2013 r.

Stowarzyszenie zakończyło realizację zadania pn. Wykonanie proejktu modernizacji i przebudowy budynku na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej zadanie inwestycyjne.

W wyniku realizacji projektu została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa budynku Kontrasty" oraz uzyskane pozwolenie na: "rozbiórkę/ wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz z przebudową budynku garażowego, infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu (dz. Nr 9/42, 9/17, 9/18, 7 z obrębu 2147)".

Decyzja28.08.2012 r.

25 sierpnia 2012 r. w hali miejskiej przy ul. Twardowskiego w Szczecinie Zrzeszenie Studentów Polskich Rada Okręgowa w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Winda Kreatywnych zorganizowali w ramach zbiórki publicznej charytatywny turniej.

Podczas turnieju udało się zebrać 524,10 zł.

DZIĘKUJEMY!!
Podczas turnieju odbył się mecz piłki nożnej, w którym uczestniczyli:
- piłkarze wodni z Arkonii Waterpolo Szczecin
- siatkarze z KS Morze Bałtyk Szczecin

Impreza odbędzie się pod hasłem: Wspólnie odbudujmy Kontrasty!

Podczas Turnieju przeprowadzona została zbiórka do puszek, za każdy datek wolontariusze rozdawali przygotowane specjalnie na tą okazję przypinki, a także licytacje unikatowych przedmiotów przekazanych przez spotowców, muzyków i kabarety !! :)

Wyniki zbiórki - artykuł z Kuriera Szczecińskiego22.06.2012 r.

Projekt koncepcyjny przebudowy budynku przy ul. Wawrzyniaka 7a wraz z wyburzeniem istniejących obiektów oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną został ostatecznie opracowany :)

Według nowej koncepcji w budynku będą znajdowały się:
1) Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3) Przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych
4) Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dokumenty
Elewacja północna
Elewacja południowa
Elewacja wschodnia i zachodnia
Dach
Poddasze
Piętro
Parter
Podpiwniczenie
Przekrój22.06.2012 r.

W dniu 22.06.2012r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" przekazało projektantowi Panu Krzysztofowi Kalertowi klucze do budynku "Kontrasty". Tym samym rozpoczęły się prace projektowe przebudowy nowej siedziby.18.06.2012 r.


W dniu 18.06.2012r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Tęcza" podpisało umowę z Panem Krzysztofem Kalertem prowadzącym Pracownię Architektoniczną "ATELIER XXI" na wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa budynku Kontrasty".27.04.2012 r.

Z pomocą Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego sporządzona została dokumentacja fotograficzna obiektu. Fotografie niebawem zostaną opublikowane na stronie internetowej.26.04.2012 r.


Rozpoczęto prace zabezpieczające obiekt przed dalszą dewastacją i niszczeniem.
Obiekt został objęty ochroną - zamontowany został system alarmowy.
Podpisano umowę z firmą ZBI-MAR na wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Wawrzyniaka.
Zakres prac obejmuje:
 • zabezpieczenie połaci dachowej folią budowlaną;
 • zabezpieczenie okien i drzwi;
 • odprowadzenie wody deszczowej;
 • malowanie krat.


20.04.2012 r.

Budynek oficjalnie został przekazany! :)16.04.2012 r.


Stowarzyszenie podpisało umowę o dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Wawrzyniaka 7a.

Do podpisania umowy niezbędne było wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.
Celem ekspertyzy było:
 • ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku,
 • ocena wpływu istniejących uszkodzeń elementów konstrukcji budynku na dalszą eksploatację obiektu w nowej funkcji,
 • ocena bezpieczeństwa konstrukcji budynku,
 • określenie zaleceń i wytycznych odnośnie naprawy budynku i przywrócenia jego cech funkcjonalno-użytkowych w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania.
Zakres ekspertyzy objął:
 • wizję lokalną z wykonaniem oględzin, pomiarów i badań,
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
 • inwentaryzację budowlaną budynku w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy,
 • opis stanu istniejącego oraz analiza stanu technicznego,
 • wytyczne napraw i remontów.
Ekspertyza została sporządzona przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Szczecinie.

Tutaj dostępna jest treść konkurs ofert zorganizowanego przez Stowarzyszenie.