A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46
tel. kom. 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 15:30.
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://tecza.org.pl
http://poznaj.tecza.org.pl

Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680

Działalność dodatkowa

Nasze Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw, zmierzających do poprawy poziomu jakości życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. W ramach działań opisanych w statucie organizacja świadczy bowiem nie tylko usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne, ale również podejmuje masę innych przedsięwzięć jak np.

  • organizuje kampanie informacyjne,
  • prowadzi działalność edukacyjną i profilaktyczną,
  • organizuje różne eventy i wydarzenia kulturalne, których celem jest aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych.

Celem kampanii informacyjnych jest promocja prospołecznych postaw ludzi zdrowych, pełnosprawnych wobec niepełnosprawności poprzez upublicznianie ogólnodostępnej wiedzy o zachowaniach savoir-vivre i o komunikacji interpersonalnej.

Działania edukacyjne, które zmierzają nie tyle do przekazania, rozpowszechnienia wiedzy ogólnodostępnej, co do udzielenia wsparcia konkretnym osobom znajdującym się w danej sytuacji życiowej, poprzez np. poradnictwo prawne czy życiowe.

Zadania realizowane w ramach profilaktyki drugo- i trzecio- rzędowej, sprowadzają się przede wszystkim do edukacji osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, która odbywa się w ramach sobotnich specjalistycznych szkoleń oraz wstępnej diagnozy i rehabilitacji, która oferowana jest w ramach Białych Sobót.

Przedsięwzięcia aktywizujące i integracyjne, prowadzą do integracji społecznej osób niepełnosprawnych z ich środowiskiem życia.

Savoir - vivre dla i wobec osób z niepełnosprawnością

Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Jak jest?

Wizerunek osób niepełnosprawnych w mediach jest bardzo często przedstawiany przez pryzmat potrzeb medycznych oraz finansowych. Niepełnosprawni przedstawiani są zazwyczaj jako: godni pożałowania, dotknięci przemocą, przerażający i źli, dziwolągi i osobliwości, super-bohaterzy, obiekty drwin, wrogowie samych siebie, ciężar dla społeczeństwa, nienormalni seksualnie, niezdolni do pełnego udziału w życiu społecznym.

Taki obraz niepełnosprawnych jest obrazem mocno naznaczonym negatywnymi cechami i może powodować efekt stygmatyzacji. Środki masowego przekazu niestety kierują się konkurencją o uwagę odbiorców. Pojawia się więc dylemat, czy pokazywać niepełnosprawność rzetelnie, czy w kontekście sensacyjnych wydarzeń. Zwykle wygrywa drugi, prostszy wariant, który jednak przekazuje zafałszowany obraz niepełnosprawności.

Edukacja


· szkolenia specjalistyczne "Soboty dla dziecka i jego rodzica"

· poradnictwo prawne

· poradnictwo życiowe

· edukacja on-line - zapytaj specjalistę

Profilaktyka


  • Wczesna interwencja
  • Bezpłatne konsultacje specjalistyczne "Białe soboty"
  • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Przedsięwzięcia aktywizujące i integracyjne

  • Imprezy i wydarzenia kulturalne
  • Aktywizacja i integracja podopiecznych