A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46
tel. kom. 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 15:30.
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://tecza.org.pl
http://poznaj.tecza.org.pl

Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680

WSPARCIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Wsparcie rodziców i opiekunów polega na możliwości:
 • skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychoterapeutycznego, prawnego i życiowego;
 • uczestniczenia w szkoleniach z zakresu postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym ( "Sobota dla dzieciaka i jego rodzica");
 • wypożyczenia fachowej literatury z zakresu rehabilitacji i terapii (Bank Książki Specjalistycznej);
 • skorzystania z pomocy Asystenta Osobistego.


Indywidualne poradnictwo

W wymienionym obszarze rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć na:
 • indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne;
 • indywidualną, specjalistyczną informację w formie poradnictwa prawnego, udzieloną na bezpośrednich spotkaniach osoby niepełnosprawnej i jej członków rodziny z prawnikiem;
 • indywidualną, specjalistyczną informację w formie poradnictwa socjalnego, udzieloną na bezpośrednich spotkaniach osoby niepełnosprawnej i jej członków rodziny z pracownikiem socjalnym.

Szkolenia specjalistyczne w ramach "Soboty dla dzieciaka i jego rodzica"

Aktywizacja i edukacja rodziców w tym obszarze polega na organizacji tematycznych warsztatów i szkoleń, których celem jest pogłębianie specjalistycznej wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Pomoc asystenta przyczynia się do prowadzenia bardziej niezależnego życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Niezależność życiowa w tym znaczeniu to:
 • zdolność zaspokojenia podstawowych potrzeb;
 • zdolność do realizacji własnych celów;
 • życie w i ze społeczeństwem;
 • uczestniczenie w życiu społeczno-kulturalnym;
 • uczestniczenie w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Publikacje